Šiuo metu nėra galimybės pasiekti šios svetainės, nes joje buvo nustatyta neteisėtai vykdoma veikla – apie joje vykdomą televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams veiklą nebuvo pranešta Lietuvos radijo ir televizijos komisijai teisės aktų nustatyta tvarka.

Informaciją apie asmenų, neteisėtai vykdančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete Lietuvos Respublikos vartotojams, veiklą galite rasti čia.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją,

tel. (8 5) 233 0660, faks. (8 5) 264 7125, e. p. lrtk@rtk.lt.

 

You have been redirected to this website, because at present there is no access to the website you are trying to reach because of illegal services detected on that website, i.e. the services of the distribution of television programmes and (or) individual programmes on the Internet for the users of the Republic of Lithuania were not notified to the Radio and Television Commission of Lithuania in accordance with the procedure established by legal acts.

Information on the illegal services of the distribution of television programmes and (or) individual programmes on the Internet for the users of the Republic of Lithuania is provided here. 

For more information, please contact the Radio and Television Commission of Lithuania,

tel. +370 5 233 0660, fax. +370 5 264 7125, e-mail: lrtk@rtk.lt.